ТРУДОВІ СПОРИТРУДОВІ СПОРИ

Види трудових спорів за ворогуючим суб’єктам:

індивідуальні трудові суперечки — коли вони зачіпають інтереси окремих працівників;

колективні трудові суперечки — коли зачеплені інтереси всього трудового колективу (наприклад, невиконання роботодавцем колективного трудового договору) або його частини (окремого структурного підрозділу).

Види трудових спорів щодо правовідносин, з яких вони виникають (випливають з предмета трудового права):

трудові спори, що виникають внаслідок правопорушення трудових відносин (наприклад, але невиплату зарплати, про незаконне звільнення, затримці видачі трудової книжки та ін);

трудові спори, що виникають з правопорушення відносин, безпосередньо пов’язаних з трудовими, тобто:

що виникають із-за порушення відносин та організації та управління працею. Наприклад, роботодавець вимагає виконання норм праці, не забезпечених технологічним процесом, або вимагає, щоб усі працівники виконували виробничі завдання в темпі, що перевищує звичайну швидкість виконання завдань, або не відпускає працівника з роботи, поки він не виконає виробниче завдання, тощо, а працівники в судовому порядку визнають ці вимоги неправомірними;

що виникають із-за порушення відносин з працевлаштування в даного роботодавця. Наприклад, у судовому порядку може бути оскаржений незаконна відмова в прийомі на роботу;

що виникають із-за порушення соціально-партнерських відносин. Наприклад, роботодавець не виконує колективний договір і працівник у судовому порядку вимагає виконання його норм. Зазвичай такі порушення призводять до колективному трудовому спору, але може захищати свої інтереси і кожного працівника окремо;

що виникають із-за порушення відносин по участі працівників (їхніх представницьких органів) в управлінні організацією. Наприклад, роботодавець приймає локальні нормативні акти без погодження з первинною профспілковою організацією;

що виникають із-за порушення відносин по професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації у даного роботодавця. Наприклад, роботодавець вимагає від працівника оплатити його навчання або встановлює випробувальний строк після успішного навчання;

що виникають із-за порушення відносин щодо матеріальної відповідальності сторін трудового договору. Наприклад, роботодавець порушення трудового законодавства стягує з працівника повний збиток, який перевищує його середню зарплату, своїм розпорядженням;

що виникають із-за порушення відносин з нагляду і контролю. Так, роботодавець і працівник можуть оскаржити незаконне застосування заходів адміністративної відповідальності за порушення норм охорони праці, також сторони можуть оскаржити акт про розслідування нещасного випадку, якщо будуть не згодні з його змістом і висновками;

що виникають із-за порушення відносин по вирішенню трудових спорів. Наприклад, сторона, не згідна з рішенням комісії по трудових спорах, оскаржив її рішення до суду, а також роботодавець може в судовому порядку визнати проведення страйку незаконним;

що виникають із-за порушення відносин по обов’язковому соціальному страхуванню. Наприклад, роботодавець відмовляється оплатити працівникові дводенний лікарняний, хоча за законом перші три дні оплачуються за рахунок роботодавця, і працівник змушений звернутися до КТС.