ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ

Повноваження представника повинні бути виражені в довіреності, виданій і оформленій відповідно до закону.

Громадяни мають право вести свої справи в суді особисто або через представників

Особиста участь у справі громадянина не позбавляє його права мати по цій справі представника.

Справи організацій ведуть у суді їх органи, діючі в межах повноважень, наданих їм законом, іншими правовими актами або установчими документами, або представники

Повноваження органів, що ведуть справи організацій, підтверджуються документами, що посвідчують службове становище їх представників, а при необхідності установчими документами.Від імені ліквідованої організації в суді виступає уповноважений представник ліквідаційної комісії.

Представниками у суді можуть бути дієздатні особи, які мають належним чином оформлені повноваження на ведення справи, за винятком таких осіб (за винятком випадків участі їх у процесі як представників відповідних органів або законних представників):

суддя;

слідчий;

прокурор.

Згідно з процесуальним законодавством суд призначає адвоката в якості представника у разі відсутності представника у відповідача, місце проживання якого невідоме, а також в інших передбачених законом випадках