ПРАВОВІ ПОСЛУГИПРАВОВІ ПОСЛУГИ

Поняття правових послуг

В офіційних документах і практичній діяльності поняття «юридичні послуги» та «правові послуги» вважаються рівнозначними. Однак у літературі було висловлено думку про те, що під юридичними послугами слід розуміти зобов’язання, що виникають із договорів доручення, комісії, агентування, довірчого управління майном і комерційної концесії (франчайзингу), особливістю яких є участь посередника – представника, агента, комісіонера, довірчого керуючого і т. п., що діє від чужого імені, або від власного імені, але в чужих інтересах.

Виходячи з цього послуги, надані професійними юристами, слід називати не юридичними, а правовими, і, мабуть, саме такої думки дотримувався Верховний Суд, коли давав роз’яснення щодо деяких особливостей надання послуг, які мають правовий характер