ПРАВОВІ ПОСЛУГИПРАВОВІ ПОСЛУГИ

Відсутність в даний час будь-якої судової практики з даного питання свідчить, швидше за все, не про те, що дана проблема є нагальною, а про те, що для її рішення поки не знайдено адекватних правових механізмів.

Поняття правових послуг

В офіційних документах і практичній діяльності поняття»юридичні послуги»та»правові послуги»вважаються рівнозначними.

Однак у літературі було висловлено думку про те, що під юридичними послугами слід розуміти зобов’язання, що виникають із договорів доручення, комісії, агентування, довірчого управління майном і комерційної концесії (франчайзингу), особливістю яких є участь посередника — представника, агента, комісіонера, довірчого керуючого і т

п, що діє від чужого імені, або від власного імені, але в чужих інтересах.

Виходячи з цього послуги, надані професійними юристами, слід називати не юридичними, а правовими, і, мабуть, саме такої думки дотримувався Верховний Суд, коли давав роз’яснення щодо деяких особливостей надання послуг, які мають правовий характер