ПОСЛУГИ АДВОКАТА ЦИВІЛЬНІ СПРАВИПОСЛУГИ АДВОКАТА ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ

На перших курсах студенти прослуховують загальногуманітарні предмети: філософію, соціологію, культурологію, логіку. В якості професійних дисциплін викладаються теорія та історія держави і права, конституційне право, цивільне, адміністративне, кримінальне право. Вибір напрямку діяльності юристів починається на третьому, четвертому курсах. Основних напрямів чотири: кримінально-правовий, державно-правове, цивільне й міжнародне.

Найпоширеніший профіль юриста — цивільний.

З неї готують юристів для судів, нотаріату, адвокатури, для юридичних служб підприємств

Студенти, які обрали державне право, зможуть у майбутньому працювати в апаратах державних і громадських організацій.

Кримінальний профіль говорить сама за себе: на ній навчаються майбутні слідчі

Зазначимо, що вибір якогось профілю не означає, що випускник університету не зможе займатися в майбутньому іншими напрямками.

Безумовно, юридична освіта у різних університетах розрізняється. Так, Вища школа економіки готує юристів з ухилом в економічну сферу, тому їх підготовка включає в себе великий блок економіко-правових дисциплін. В МДІМВ упор робиться на міжнародне право, тому студенти вивчають історію міжнародних відносин, міжнародні економічні відносини, міжнародне публічне і приватне право