КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИКРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ

Кримінально-процесуальний кодекс) порядку в разі виявлення ознак злочину. Кримінальна справа розглядається і вирішується судом за матеріалами дізнання і попереднього слідства.

Попереднє виробництво починається зі стадії порушення кримінальної справи.

Згідно статті, приводами для порушення кримінальної справи є:

заява про злочин;

явка з повинною;

повідомлення про скоєному чи що готується злочині, отримане з інших джерел.

постанова прокурора про направлення відповідних матеріалів до органу попереднього розслідування для вирішення питання про кримінальне переслідування.

Підставою для порушення кримінальної справи є наявність достатніх даних, вказують на ознаки злочину.

Відповідно до КПК, обвинувачений і його захисник мають право ознайомитися з матеріалами кримінальної справи.

Кримінально-процесуальне законодавство не містить норм, що дозволяють особі, щодо якої припинено провадження у справі, знайомитися з матеріалами справи.

Терміни зберігання для кримінальних справ обчислюються з моменту погашення судимості, або вступу в законну силу виправдувального вироку, а також постанови (визначення) про припинення справи